زمان و فرد مهم نیست

دیگر معیار ها و نشانه های دیروز صادق نیستند. وزن ها تغییر کردند. در این دنیا همه چیز در آخر از لاک خود بیرون آمده و پوسته ی نمای دروغین خود را میشکافد و نمایان میشود. یکی از اینها هم افراط است. افراط همه را از خود دور میکند. دیروز احمدی نژاد و امروز هم اردوغان و نتانیاهو، برای صندلی هایی که نه لزوما به نشانه اعتراض ترک شدند، اما به هر حال خالی هستند.

افراط هر جا که باشد، هر کس که باشد و هر زمان که باشد در آخر خود را نمایان میکند و همه را می راند. حواه صدام حسین باشی، خواه رجوی یا اردوغان و احمدی نژاد و بوش…

damn-un

erd-un

net-un

پاسخ دهید