زمان و فرد مهم نیست

دیگر معیار ها و نشانه های دیروز صادق نیستند. وزن ها تغییر کردند. در این دنیا همه چیز در آخر از لاک خود بیرون آمده و پوسته ی نمای دروغین خود را میشکافد و نمایان میشود. یکی از اینها هم افراط است. افراط همه را

بیشتر بخوانید
holdingWordPress
App اندروید وردپرس هم چیز خوبی است

از وقتی که بیشتر کارها شیفت شد روی موبایل و تلفن خیلی راحت تر شد. خصوصا وردپرس عزیز که پیشگام همه سی ام اس هاست. امکانات عالی و راضی کننده هست و به همه پیشنهاد میکنم.
*البته مشکل این است که نوشته های کوتاه، بلند

بیشتر بخوانید
جوانه
سرآغاز دوباره

تا نَفس هست و نفْس، کاری کن
گرد خویش از عمل حصاری کن
صاحبا در شب سعادت، خواب
مکن و روز تنگ را دریاب
جدّ و جهدی به کار می باید
هرکه را وصل یار می باید
« اوحدی »

بیشتر بخوانید